COVID-19

Nosimy maseczki

Miejsca do dezynfekcji

Brak eskpozycji
dotykowych

Wydarzenie pełni rolę wystawy na plenerowej i nie wymaga bezpośredniej interakcji z żadnymi eksponatami. Wszystkie atrakcje zostały rozmieszczone na przestrzeni 6 hektarów. Zwiedzanie Ogrodu Świateł odbywa się na świeżym powietrzu.Pragniemy, aby uczestnictwo wydarzeniu było niezapomnianym przeżyciem, dlatego w trosce o zdrowie wszystkich uczestników oraz obsług na terenie ogrodu zostały rozmieszczone dozowniki z dezynfekującym płynem do rąk. Zalecamy również zachowanie 2,5 metrowego dystansu od innych uczestników oraz dokładne zakrywanie ust i nosa.Przy zakupie biletów online należy wybrać datę oraz godzinę wejścia na wystawę. Obowiązuje limit dostępnych biletów online na daną godzinę wejścia na teren wystawy. Limity te nie obowiązują w kasie Ogrodu Świateł otwartej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Od 19 stycznia nie ma możliwości zakupu biletów w kasie ogrodu w trakcie otwarcia wystawy oraz w weekendy.

Ważne informacje:

  • Limit ten nie dotyczy sprzedaży biletów w kasie Ogrodu Świateł.
  • Wszystkie zakupione do tej pory bilety ważne są do 28 lutego 2021 roku.
  • Prosimy o przyjście minimum 10 minut przed planowaną godziną zwiedzania na wypadek ewentualnych kolejek.
  • Na wystawie można przebywać do godziny 21:00 (do zamknięcia Ogrodu), niezależnie od godziny wejścia na wystawę.